Tři charakteristiky lidského věku

29.09.2008 20:39

 

Vědci popsali tři charakteristiky lidského věku. 

      Tím prvním je chronologický věk, který odpovídá tomu, co prozrazuje rodný list. Náš chronologický věk počítá, kolik roků, měsíců a dnů uplynulo od doby, kdy jsme se narodili. Chronologický věk nemůže být změněn prostřednictvím naší mysli nebo jakoukoliv metodou těla, zato má ten nejmenší význam pro to, jak se cítíme nebo jak fungujeme.

      Biologický věk  je měřítkem toho, jak dobře funguje náš fyziologický systém. Jde o nejdůležitější komponent v procesu stárnutí. Hodnota téměř všech biochemických a fyziologických procesů bývá určena pro různé věkové skupiny. Známé biologické ukazatele neboli bioukazatele stárnutí zahrnují: krevní tlak, tělesnou tloušťku, hladinu hormonů, funkčnost imunitního systému, teplotní regulaci, hustotu kostí, hladinu cholesterolu, toleranci cukru v krvi, dýchací kapacitu, kvalitu svalové hmoty a metabolismus. Jakmile jednou známe své výsledky, můžeme srovnávat s průměrnou skupinou a uvidíme, zda jsme podle svých bioukazatelů mladší nebo starší než jedinci téhož chronologického věku. Náš biologický věk se může značně lišit od věku chronologického. Padesátiletý člověk, který nedbá o své zdraví, může mít biologickou kondici člověka o mnoho let staršího. Ať už je váš biologický věk jakýkoliv, věříme, že jej můžete změnit tím, že přijmete za své změny, které jsou doporučeny v tomto programu. Biologický věk je klíčový prvek v procesu stárnutí !      

     Psychologický věk vypovídá o tom, jak staří se sami cítíme. Psychologický věk je těsně spjat s věkem biologickým. Jestliže tělo funguje výkonnějším způsobem, na energetické úrovni, pociťujeme tuto zkušenost, jako bychom měli v těle více života.

 

      Třebaže nemůžeme zvrátit chronologický věk, můžeme přesto zásadním způsobem pozitivně ovlivnit  ukazatele našeho biologického a psychologického věku – a tímto způsobem můžeme znovu nabýt takové fyzické a emocionální vitality, jakou jsme měli v minulosti.


 

Kontakt

Mgr. Dagmar Horáčková

horackova.fitdaz@seznam.cz

Vyhledávání

Fotografie použita dle Creative Commons John-Morgan 

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode